Nesplácet půjčku se nevyplatí

23.10.2014 14:10

Znáte situaci, kdy jste potřebovali nutně peníze buď na bydlení či na zaplacení složenek a faktur, či jste si chtěli koupit nový automobil, 

<

zaplatit dovolenou, nebo pořídit někomu nějaký dárek? Ono kolikrát samotné půjčení nemusí být tak obtížné, jako pak následné splácení, 
které Vám může leckdy dosti ztížit život.

Peníze, které Vám vypůjčili jsou dávno utracené, ale splátky zůstávají po několik let a ozývají se pravidelně každý měsíc. Pokud jste si 
půjčili větší obnos, než je v současné době pro Vás únosné splácet, můžete se rychle dostat do problémů se splácením. Rozhodně není na místě řešit tuto nelehkou finanční situaci tak, že přestanete splácet úplně. Věřitelé na Vás zcela určitě nezapomenou a hrozí Vám, že nakonec skončíte před soudem a s exekucí na krku. Co máte tedy dělat, když Vám na splácení úvěrů nezbývá skoro nic a spadáte do dluhové pasti měsíc od měsíce čím dál víc?


Konsolidace půjček

Jedním z několika možných řešení, které Vám obvykle bude nabídnuto je konsolidace půjček. Konsolidace neboli spojení všech Vašich půjček do jedné znamená, že dlužníkovi - Vám bude nabídnuta jedna společná půjčka, ze které se splatí předchozí půjčky a závazky, a Vy budete posílat splátku pouze na tuto půjčku. Této nižší splátky se docílí tím, že Vám zůstane pouze jeden úvěr, tedy ušetříte náklady na poplatky a služby, které bývají se všemi půjčkami vždy spojené. Také máte možnost si prodloužit délku splatnosti u této konsolidace a tuto měsíční splátku o další peníz snížit.

Je zde ale nevýhoda, že Vy, jakožto dlužník budete muset počítat s tím, že kvůli prodloužení splátek zaplatíte v celkové výši za půjčku o mnoho víc. Přesto je to stále lepší řešení, než nesplácet půjčky vůbec. Konsolidace půjček však není poskytnuta všem, ač to tak podle reklam mnohdy vypadá a mnoho klientů si myslí, že celý proces je velmi jednoduchý. Klient, který je již delší dobu se splátkami ve zpoždění, se automaticky dostává do registru dlužníků nebo je výrazně předlužený, a tím pádem mu konsolidace půjček bude zamítnutá.


Osobní bankrot

Pokud Vás napadla myšlenka, že celou situaci začnete řešit až bude úplně nejhůř a vyhlásíte na sebe osobní bankrot, mějte ale stále na paměti, že ani tento způsob Vás nemusí zachránit, protože nepatří k jednoduchým a už vůbec ne k příjemným řešením. Jedná se vlastně o oddlužení-zbavení půjček fyzických osob, které má svá striktní a přísná pravidla a předem stanovené podmínky. O Vašem osobním bankrotu navíc rozhodne soud a leckdy nebývá schválen všem žadatelům.

Mezi kritéria a podmínky patří, že dlužník musí mít stálé zaměstnání a stálý příjem, všechen jeho současný majetek bude odprodán a zpeněžen a bude použitý na zaplacení jeho dluhů, dále pak musí každý půlrok dlužník prokazovat svůj příjem, hlásit změnu zaměstnání nebo trvalého pobytu, přičemž neustále bude pod dohledem přiděleného insolvenčního správce, a splácet bude dle předem určeného splátkového kalendáře po dobu 5 let tak, aby splatil minimálně 30 % svých závazků.

Část dluhu pak může být dlužníkovi zcela odpuštěna (a to až do výše 70 %). Rozhodnutí soudu chrání dlužníka před dalšími sankcemi a navýšeními za nesplácení půjček ze strany věřitelů. Úroky z prodlení se tímto úplně pozastavují a nadále se vůbec nenavyšují.


Společnosti nabízející oddlužení

Osobní bankrot má své kořeny v insolvenčním zákonu. Ten ale velmi často zneužívají nejrůznější společnosti a firmy, které vám můžou nabízet řešení z Vaší bezvýchodné situace a to právě oním oddlužením čili formou osobního bankrotu. Za dosti velký poplatek Vám slíbí, že vyřeší Vaši insolvenci, sjednají osobní bankrot a vše zařídí za Vás. Je třeba mít ale na paměti, že o osobním bankrotu rozhoduje pouze soud a proto žádná firma Vám tuto službu zajistit 100% nemůže. Jediné, s čím Vám taková firma může vypomoci je to, že Vám pomůže s vyplněním žádosti a s utříděním potřebných dokumentů. Tuto stejnou službu ale můžete získat zcela úplně zdarma v občanské poradně.


Na nic nečekejte a situaci zbytečně neprodlužujte

Máte snad pocit, že pokud nebudete půjčky splácet, nic se Vám nestane? To je ale velký a zásadní omyl. Za každé nesplácení či zpoždění půjčky přijde sankce, která může být dost vysoká a může značně ovlivnit kvalitu Vašeho dalšího života. Máte dojem, že banky budou mírnější než nebankovní společnosti? Kdepak, není tomu vůbec tak, a jejich sankce mohou být i kolikrát větší. Ptáte se, jaké sankce a pokuty můžete při nesplácení půjček očekávat? To vše je možné se dočíst ve smlouvě o půjčce nebo úvěru. V momentě, kdy přestanete posílat pravidelné měsíční splátky, začnou Vám do schránky chodit upomínky – samozřejmě za vysokou sazbu. Pak už záleží na postupu jednotlivých věřitelů, který se někdy v určitých bodech liší..


Jak postupují věřitelské firmy

Každému se někdy v životě může přihodit, že zcela opomene včas uhradit splátku nebo se dostane s plněním závazků do nějakého časového prodlení. Pokud dlužník sám ale situaci nezačne nějak řešit, začne banka nebo splátková firma rychle jednat formou upozornění o nesplácení půjček a výzvami k nápravě. Zpoždění splátek pak oznamuje klientovi po telefonu, mailem nebo doporučeným dopisem. Jedná-li se o nesplácení kreditních karet, jsou následně za zpoždění splátek úplně zablokovány, aby se dlužná částka nadále nenavyšovala.

Pokud se do nesplácení dostane pouze z krátkodobého nedostatku finančních prostředků a začnete tuto situaci řešit a s věřitelem jednat, 
je možné, že Vám splátky budou na nějaký čas odloženy nebo je Vám nabídnuta úprava splátkového kalendáře. Někdy Vám mohou dokonce odpustit i sankce za upomínky a úroky z prodlení. Vše ale záleží hlavně na tom, jaké má věřitel s klientem zkušenosti a také na včasném a přímém jednání ze strany klienta.


Pokud klient splátky vůbec neřeší

Pokud klient není schopen reagovat na telefonická nebo mailová upozornění o nesplácení jeho půjček, jsou mu postupně zasílány 
zpoplatněné upomínky. Dále se jedná podle bodů, které bývají součástí samotné smlouvy o půjčce nebo úvěru. Je možnost také očekávat u svého zaměstnavatele určité srážky ze mzdy, předání Vaší pohledávky vymahačům nebo advokátům, popřípadě může jít celá záležitost k soudu. Zde ale pak už hrozí, že dlužník zaplatí mnohem více, než kolik si původně zapůjčil a měl splatit podle smlouvy. Platba totiž v sobě zahrnuje úroky z prodlení plus samotné soudní výlohy a může dojít i na exekuci.


Exekuce jako poslední řešení

Exekuce rozhodně není to samé jako osobní bankrot. Jedná se o vymáhání dlužné částky od dlužníka pro věřitele, čili toho, kdo Vám půjčil. Při exekuci může dlužník velice obratem a rychle přijít o veškerý svůj majetek. Exekuce provádějí soudní exekutoři. Zprvu obdržíte usnesení o nařízení exekuce, kdy následně nemáte právo nakládat se svým majetkem, například převádět na někoho jiného nebo dokonce odprodávat. Exekuce bývá zpravidla uvalena nejen na Váš majetek, ale také na mzdu, na sociální dávky, či Vám můžou exekutoři zablokovat Vaše bankovní konto, tudíž všechny úspory, či můžete přijít o osobní automobil, byt nebo dům.


Obrana proti exekuci není vůbec snadná

Máte dojem, že pokud nebudete otevírat poštu a nedostavíte se k soudnímu řízení, nemůže být nařízena exekuce? Tak to je opravdu velký omyl. Soud vyřkne rozsudek i bez Vás, kdy následně tento rozsudek s nařízenou exekucí bude doručen náhradním jiným způsobem, takže na obranu nebudete mít rozhodně moc času. Exekutor totiž není vůbec povinen ohlásit se dopředu, takže na jeho návštěvu ani nemáte čas se připravit. Soudní exekutor Vás může překvapit i v době, kdy nebudete doma.

Co vám zůstane po exekuci

Exekutor Vám ponechá pouze takové věci, které potřebujete nezbytně pro sebe a svou rodinu nebo pro práci či podnikání. Vesměs se to týká Vašeho ošacení, zdravotnických potřeb, hygienických potřeb a základní kosmetiky plus peněžní částky do 1000 Kč. Co je ale v tu chvíli pro Vás nezbytné posoudí až exekutor na místě.

Odvolávat se na to, že majitelem věcí ve Vašem bytě je někdo jiný nikoho v tu chvíli zajímat nebude. Toto je nutné prokázat až později u soudu, kde máte možnost podat žalobu.

Za různé podvodné manévry jakožto převod majetku nebo jeho ukrytí může být dlužník stíhán. Exekuce je až tím posledním řešením při nesplácení, proto byste měli Vaši platební neschopnost dobře zvažovat a vždy zavčas řešit, aby k takovému kroku nemuselo vůbec dojít!